Kreidler.dk

Bing Type SLC Karburator

Bing SLC karburator modellen blev brugt i 17 mm versionen og 18 mm versionen på Florett modellerne.
Den kom i 3 versioner  i 17 mm modellen og i 5 versioner i 18 mm modellen med forskellig dysning, nåle, gaspjæld etc.

Bing 1/17/73
Bing 1/17/73

Bing SLC karburatoren blev produceret i både 17 mm og 18mm og Kreidler brugte begge versionerne, det kan ses i bestyknings listen som kan downloades fra denne side at der er 10 forskellige varianter for 14 mm modellen, 4 froskellige varianter af 15mm modellen og  variant af 16 mm modellen, 

17 mm modellen blev monteret fra 1965 til 1967 på de tyske Florett modeller med 5,2 hk. De schweiziske eksportmodeller af Florett med 5,2 hk blev monteret med typen 1/17/78.

18 mm modellen blev monteret fra 1968 til 1970 på  Florett modellerne RS, GT og TM med  med 5,3 hk, på TM modellen i 1971 med 5,8 hk og på RS modellerne fra 1970 til 1972 med 6,25 hk.

Meget vigtig for motorens ydelse og  køre adfærd er design af nåledysen, dysenålen og gasspjældet.

Alle modellerne har  har nåledyse type 45-171-xx installeret sammen med hoveddyse 44-051-xx  samt dysenåle 46-083 som alle kan ses herunder med deres specifikationer.

17 mm karburatorhus for 1/17/73 blev produceret i 2 forskellige versioner som kan ses herunder.

På 5,2 hk cylinderen 15.63.90 med den lige indsugning og den dobbeltbuede indsugningsmanifold 15.63.12, her blev brugt hustype 1 som havde en gummitragt, der forlængede indsugningsvejen og dermed gav mere træk ved lavere hastigheder. Den lange indsugningsvej begrænsede dog maxhastigheden noget.

I tilfældet med 5,2 HK cylindrene 15.63.92 med skrå indsugning og enkelt buet indsugningsmanifold 15.63.60, er indsugningsvejen blevet væsentligt reduceret. Her blev brugt  17.1.73 hus type 2 som havde en kort, indstøbt tragt i stedet for fatningen til gummitragten.

1/17/73 type 1 Dette hus er med  fatning til gummitragten som blev monteret på “Super 5” modellen i forbindelse med indsugningsmanifolden 15.63.12 og cylinderen 15.63.90 frem til motornummer 5 016 663 (ca. juni 1966)

1/17/73 Type 2  Dette hus er med indbygget tragt som blev monteret i “Super TS”-modellen i forbindelse med indsugningsmanifolden 15.63.60 og cylinderen 15.63.92 fra motornummer 5 016 664 (ca. juni 1966)

45-171/xx  nåledyse: længde 35 mm; diameter 7 mm; Gevind øverst M 6×0,75×5 mm; Hoveddyse gevind M 6 mm.

45-171/6637 blev brugt i alle 1/17/xx modellerne.
45-171/7037 blev brugt i alle 1/18/xx modellerne.

44-051-xx Hoveddyse: længde 8 mm, sekskantet hoved med tværsnit øverst på 8 mm.

Gevind  M 6 mm, gevind længde 5 mm, dyse-tallet på dysen er et flow tal og ikke et mål i mm.

Denne version blev brugt i alle modellerne i dysetal fra 74 til 84. 

44-911-35 Tomgangsdyse: længde 20,5 mm; sekskantet hoved på 8 mm med slis, Gevind  M 7 * 0,75 mm, gevind længde 6 mm, dyse-tallet på dysen er et flow tal og ikke et mål i mm, dysen har 4 huller i den nederste del og har dysehullet i bunden.
Denne version blev brugt i alle modellerne i dysetal 35. 

46-083  nål (dysenål) blev monteret i 1/17/xx og 1/18/xx karburatorene i henholdsvis andet hak eller tredje  hak fra oven.
Data: Længde 42 mm, skaftdiameter 2,4 mm, spidsdiameter 1,74 mm, 4 riller til montage, den har 3 markeringsring.

SRC- og SRF-karburatorserien havde de samme svømmere og svømmernål. Der var tre forskellige versioner, disse ændrede sig i løbet af produktions perioden:

– På billedet til venstre kan du se den første version af svømmeren med Bing reservedelsnummer 35-217 og den første version af svømmernålen med nummeret 47-035. Fra slutningen af ​​1950’erne til midten af ​​1960’erne var svømmerne hule og lavet af plademessing som var loddet loddet sammen. Teoretisk set er disse uforgængelige, men der er set svømmere med vibrationsrevner ved siden af ​​beslaget. Det resulterede i, at de fyldtes med benzin og karburatoren svømmede over! Du kan godt lodde dem sammen igen, men pas på, alt benzin skal ud først. På dette tidspunkt havde svømmernålen en metallisk tætning, disse tætningssæder mister lejlighedsvis deres tæthed gennem årtier, dette tætningssæde kan dog restaureres med ventilslibepasta. Flyderen har en ydre diameter på 37 mm, en indvendig diameter på 15 mm og en tykkelse på 18 mm. Flydenålen er 3,1 mm kvadratisk og 10 mm lang.

– I midten kan man se efterfølgeren, som blev installeret fra midten af ​​1960’erne til slutningen af ​​1970’erne. Interessant nok er Bing-varenummeret ikke ændret og er stadig 35-217. svømmernålen er identisk med sin forgænger, men svømmeren er nu plastik, en slags fast skum, der ikke er hul indeni. Teoretisk kan dette ikke fylde indeni, men i praksis viser det sig, at dens opdrift i løbet af årtierne falder mere og mere, hvilket ikke resulterer i et pludseligt totalt svigt, men efterhånden giver flere og flere problemer med oversvømmende motorer. En reparation er ikke mulig her, svømmeren skal udskiftes. Svømmeren har en udvendig diameter på 37 mm og en tykkelse på 18 mm. Den er ikke længere ringformet, men U-formet. Indvendigt er U’et 17 mm bredt på det tykkeste sted og 10 mm bredt på det smalleste sted. Svømmernålen er identisk med sin forgænger, er 3,1 mm kvadratisk og 10 mm lang.

– Til højre kan du se den sidste version, den blev installeret fra slutningen af ​​70’erne. Bing-varenummeret for svømmeren er nu 35-218, varenummeret for den matchende flydernål er 47-032. Den vigtigste forbedring er en silikonespids foran på svømmernålen. Dette forsegler også pålideligt nålesæder, der ikke længere er så gode. Da denne silikonespids har en tendens til at sætte sig fast, fik svømmernålen en rille, hvormed den kan hænges i svømmeren. Denne forbindelse sikrer, at svømmernålen pålideligt trækkes ud af sit sæde, når det er nødvendigt. Til dette formål fik svømmerholderen en slids til svømmernålens rille. Derudover fik denne reviderede svømmer to “indløbsskråninger” i toppen, hvilket skulle forbedre brændstofstrømmen til dyserne. Svømmeren har en udvendig diameter på 37 mm og en tykkelse på 18 mm. Den er U-formet. Indvendigt er U’et 17 mm bredt på det tykkeste sted og 10 mm bredt på det smalleste sted. Svømmernålen er 3,1 mm kvadratisk og 12 mm lang.

Bing tilbyder ikke længere de to ældre varianter som reservedele. De anbefaler at konvertere de ældre modeller til de nye modeller med Silikone-spids for pålidelig drift.

Databladet på SLC modellerne på engelsk har vi ikke.
Databladet på SLC modellerne på Tysk kan downloades HER

Bing beregninger for atmosfæriske ændringer kan downloades HER 

Bing’s nummersystem på engelsk kan downloades HER
Bing’s nummersystem på tysk kan downloades HER

En komplet liste med alle karburatorerne som Kreidler brugte med bestykning etc. kan downloades som Excel fil HER

Her er funktionsbeskrivelsen fra Bing-databladet oversat til dansk.

Numrene i beskrivelsen referere til øverste tegning til højre herunder

Bing type SLC er en vertikal monteret horisontal gennemstrøms ”slide” karburator med et nåledyse kontrol og tomgangs system

På begge modellen er karburatoren monteret med en klemmeflange tilslutning samt en skrue (32), monteringsflangen indvendig er 23 mm i diameter.
På indsugnings siden er karburatoren forsynet med en flange på 40mm i diameter og 15mm bred til montage af et luftfilter.

Benzin forsynings system
Karburatorens svømmer (flyder) (13), består af plastmateriale med et metalhængsel monteret til dette. Den er placeret centralt under karburator centreret omkring hoveddysen (1), så karburatoren kan vippes meget i alle retninger uden at give problemer.

Svømmerens opgave er at holde brændstofniveauet i karburatorens svømmer- kammer (16) konstant.
Når den indstrømmende benzin har nået det specificerede niveau i svømmer-kammeret, hæves svømmeren monteret på stiften (14) så langt, at den presser svømmernålen (15) mod sædet på tilløbsventilen og afbryder brændstoftilførslen.
Efterhånden som motoren trækker brændstof fra karburatoren, falder brændstofniveauet i svømmer-kammeret (16) og dermed svømmeren, så flydernålen åbner indløbsventilen, og brændstof kan nu strømme ind fra tanken igen.
Brændstofslangen til karburatoren forbindes via slangemundstykket (28) med tætningen (29).
Svømmerens nåleventilen bruges sammen med svømmeren til at regulere brændstoftilførslen, men ikke som afspærringsventil, når motoren er standset. De mindste fremmedlegemer kan blive aflejret mellem ventilsædet og nålespidsen og forhindre ventilen i at lukke helt.
Ved standsning af motoren skal brændstofhanen på tanken derfor altid være lukket. Derudover er det nødvendigt at filtrere brændstoffet, før det kommer ind i karburatoren. Filteret bør vælges på en sådan måde, at fremmedlegemer større end 0,1 mm adskilles, og brændstoftilførslen ikke hæmmes uacceptabelt.
Svømmernålen (15) indeholder en fjederbelastet kugle, som gør det muligt for den at komme i kontakt med svømmer-kammeret, således at vibrationer af svømmeren (13) opfanges.

Ved montering af en ny svømmer skal brændstofniveauet justeres. Der skal tages højde for ophænget af svømmernålen, som ikke må presses ind af svømmerens vægt ved justering. Så det er bedst at placere karburatoren vandret, indtil svømmeren let rører svømmernålen. I denne stilling er svømmer hængslet bøjet på en sådan måde, at den øverste kant af svømmeren er parallel med den øverste kant af svømmer-kammeret.
Svømmer-kammeret (16) er fastgjort til karburatorhuset med metalbøjlen (18). Tætningen (17) er placeret mellem svømmerhætten og karburatorhuset.
Rummet over brændstofniveauet er forbundet til den omgivende luft via en kanal. Hvis denne kanal er tilstoppet, dannes en luftpude over brændstofniveauet. Svømmeren kan ikke løftes af brændstoffet som krævet for at lukke indløbsventilen, og karburatoren vil flyde over. 

Hoved reguleringssystem
Mængden af blanding, der suges ind af motoren og dermed dens ydeevne, reguleres af tværsnittet i venturien, som udløses af gasspjældet (10). Dette spjæld løftes af et kabel mod kraften fra returfjederen (22).
Luftstrømmen skaber et vakuum i venturien, som suger brændstof ud af svømmer-huset gennem dyse systemet. På vej fra svømmerhuset til venturien strømmer brændstoffet gennem hoveddysen (1) og nåledysen (3) og efter at den er kommet ud af nåledysen forblandes den med luft, som strømmer fra luftindtaget via en luftkanal (KL) luft der strømmer igennem denne kanal kan med korrekturluftdysen (KD) korrekt doseres.
I mellemområdet, dvs. når gasspjældet er mellem en og tre fjerdedele af dets fulde bevægelse, kræves der mindre brændstof end ved fuld gas. Brændstofstrømmen til venturien drosles derfor ned med en dysenål (også kaldet nålen) (4), som er forbundet med gasspjældet (10) og dykker ned i nåledysen (3). Afhængig af dimensionerne af en flad kegle i den nederste ende af dysenålen, frigøres et større eller mindre ringformet mellemrum mellem dysenålen og nålemundstykket.
Til finjustering kan nålen i gasspjældet fastgøres i flere forskellige højdepositioner (nålepositioner), der ligesom keglen på dysenålen har indflydelse på mængden af indsuget brændstof. En højere nåleposition resulterer i et større ringformet mellemrum i nåledysen, som tillader mere brændstof at passere igennem og omvendt. “Nåleposition 2” betyder, at dysenålen ”kroges” ind i klemmeskiven (8) i det anden hak ovenfra.
Når gasspjældets åbning bliver reduceret, påvirkes mængden af den tilførte blanding af formen på gasspjældets (10) nedre ende, med øget højde resulterer den cylindriske fordybning i, at blandingen bliver magere efterhånden som højden øges, udskæringen på filtersiden af gasspjældet (10), har en lignende effekt, men denne strækker sig op til en større gasspjælds højde.
Karburatoren justeres med hoveddysen og nåledyssen i forskellige størrelser, samt forstøveren, gasspjæld og dysenålen i forskellige udformninger.
Dysenålen (4) fastgøres i gasspjældet (10) med spændefjederen (8).og skiven (9) over denne, som er understøttet i gasspjældet på en sådan måde, at klemmeskiven (8) forbliver frit bevægelig. Fjederen (22) trykker på gasspjældet via skiven (9).
Gasspjældet vertikale bevægelse stoppes foroven med toppladen (19) og topmøtrikken (21). Kabelspillet justeres med en justeringsskrue (23) og en kontramøtrik (24). Den skal være ca. 3 mm i tomgang. Gummigennemføringen (27) tætner mellem justeringsskruen (23) og kablet.

tomgangssystem
Når motoren går i tomgang, er gasspjældet lukket så langt ned, at det rører gasspjældets justeringsskrue (11). Tomgangshastigheden kan ændres med denne skrue. Rotation med uret resulterer i højere tomgangshastighed og omvendt. Gasspjældets justeringsskrue (11) er sikret mod at løsne sig med fjederen (12).

I tomgangsstilling er vakuummet ved nåledysens udløbet så lavt, at der ikke kan tilføres brændstof via hoved dyse systemet.
Brændstoffet tilføres herfor via tomgangs systemet, bestående af en nåleventil der er presset ind i karburatorhuset, tomgangsdysen (6) og luftreguleringsskruen (6), som er sikret mod at løsne sig vha. fjederen (7).
Brændstoffet strømmer gennem nåleventilen og tomgangsdysen (5), hvis dysestørrelse bestemmer mængden af brændstof. Luft blandes med brændstoffet i rummet bagved tomgangsdysen.

For-blandingen, der dannes, passerer gennem tomgangsudløbshullet (LA) ind i venturien, hvor den blandes yderligere med den rene luft, der samlet suges ind i motoren.

Tomgangsindstillingen foretages normalt kun på en varm motor. Først skrues luftreguleringsskruen forsigtigt helt ind ved at dreje den til højre og åbnes med det antal omdrejninger, der er specificeret for motoren, ved at dreje denne til venstre. Drejning til højre giver en rigere blanding, drejning til venstre giver en mere mager blanding.

Den angivne tomgangsindstilling er kun vejledende. Den optimale indstilling vil normalt afvige noget fra dette. Den ønskede tomgangshastighed vælges med gasspjældets justeringsskrue (12). Luftstyreskruen “åbnes” derefter (til venstre), indtil hastigheden stiger. Så “lukker” du skruen igen med en kvart omgang (til højre).
Tomgangen kan kun justeres ved at dreje justeringsskruen (12) og luftreguleringsskruen (6) samt brugen af tomgangsdyser af forskellig størrelse.
Tomgangs åbnings diameter er præcist tilpasset den pågældende motors brændstofbehov og må ikke ændres.

Kold startere
BING-karburatoren af SLC-typen er designet med følgende starthjælpemidler:

Luftspjæld
Luftspjældet (Choker) (30) styres af gasspjældet (10) og trykstiften (31) som går i indgreb i sin øvre ende og stikker ud af karburatoren gennem et hul i dækpladen (19). Inden start skubbes luftspjældet ned af trykstiften og lukker karburatorpassagen foran gasspjældet. Ved starten forbliver gashåndtaget i laveste position.

Når gasspjældet (10) løftes efter at motoren er startet, tager det luftspjældet (30) med sig efter blot et par millimeter, helt op til fuld gas, spændefjederen  i dækpladen (19) går her i indgreb i rillen på trykstiften (31).

Exploden view med numre fra databladet
Snit tegning med numre fra databladet
Bing 1/18/260