Kreidler.dk

Bing Type SRF Karburator

Bing SRF karburator modellen blev brugt i 14 mm versionen, 15 mm versionen og 16 mm versionen på Florett modellerne.
Den kom i 10 versioner  i 14 mm modellen, i 4 versioner i 15 mm modellen og 1 version i 16 mm modellen med forskellig dysning, nåle, gaspjæld etc.

Bing 1/16/59
Bing 1/16/59

Bing SRF karburatoren blev produceret i både 14 mm, 15 mm, 16 mm og 17 mm men Kreidler brugte kun 14, 15 og 16 mm versionerne, det kan ses i bestyknings listen som kan downloades fra denne side at der er 10 forskellige varianter for 14 mm modellen, 4 froskellige varianter af 15mm modellen og  variant af 16 mm modellen, 

14 mm modellerne blev brugt frem til 1967 på Florett æggetank modellen med 2,6 hk og helt frem til 1978 på Motorrad,  RM, RMC, LF, LM modellerne med op til 4,0 hk.
15 mm modellerne blev brugt på Motorrad modellene fra 1959 og frem til 1965 fra 3,0 hk og op til 3,6 hk.

16 mm modellen blev kun brugt på Florett 4,2 hk modellen fra 1963 og frem til 1965.

Meget vigtig for motorens køreadfærd er design af nåledysen, dysenålen og gasspjældet. Herunder  er et eksempel  med de to forskellige gasspjæd der er blevet brugt i SRF karburatorerne nemlig type 22-185-2 og 22-185-12, som det kan se på billederne herunder er der 2 forskellige udskæringer.

Alle modellerne har  har nåledyse type 45-152-xx installeret sammen med hoveddyse 44-021-xx som begge kan ses herunder med deres specifikationer

22-185-2 og 22-185-85-08 Her ses de 2 forskellige udfræsninger tydeligt på de 2 gasspjæld, 22-185-12 er til venstre og 22-185-2 er til højre.
Diameter er 18mm
Højde er 26mm
Bunden har en udfræsning med forskellig dybde, brede og vinkel, de har også en skrå af-fræsning på luftindtags siden i bunden.

22-185-2 og 22-185-85-08 Her se de 2 forskellige udskæringer tydeligt på de 2 gasspjæld, 22-185-12 er til venstre og 22-185-2 er til højre.
Diameter er 18mm
Højde er 26mm
Bunden har en rille udfræsning med forskellig dybde, brede og vinkel, de har også en skrå af-fræsning på luftindtags siden i bunden.

45-152 nåledyse: længde 61 mm; diameter 7 mm; Gevind øverst M 6×0,75x5mm; Hoveddyse gevind M 3.5 mm.
Denne version blev brugt i alle modellerne med  størrelse 2,20, 2047A og 2217.

44-021-xx Hoveddyse: længde 6 mm; diameter øverst 4,5 mm, Gevind  M 3,5mm, gevind længde 3,5mm, dyse-tallet på dysen er et flow tal og ikke et mål i mm.
Denne version blev brugt i alle modellerne i dysetal fra 74 til 84. 

46-051  nål (dysenål) blev monteret i 1/14/xx og 1/15/xx karburatorene i henholdsvis andet hak eller tredje  hak fra oven.
Data: Længde 36 mm, skaftdiameter 2 mm, 4 riller til montage, den har 1 markeringsring.

46-052   nål  (dysenål) blev monteret i en version af 1/14/99 karburatoren i andet hak fra oven.
Data: Længde 36 mm, skaftdiameter 2 mm, 4 riller til montage, den har 2 markeringsringe.

46-053  nål (dysenål) blev monteret i 1/14/xx karburatorerne i andet hak fra oven.
Data: Længde 36 mm, skaftdiameter 2 mm, 4 riller til montage, den har 3 markeringsringe.

46-062 nål  (dysenål) blev monteret i 1/16/59 karburatoren i trejde hak fra oven.
Data: Længde 39,5 mm, skaftdiameter 2 mm, 4 riller til montage, den har 2 markeringsringe.

SRC- og SRF-karburatorserien havde de samme svømmere og svømmernål. Der var tre forskellige versioner, disse ændrede sig i løbet af produktions perioden:

– På billedet til venstre kan du se den første version af svømmeren med Bing reservedelsnummer 35-217 og den første version af svømmernålen med nummeret 47-035. Fra slutningen af ​​1950’erne til midten af ​​1960’erne var svømmerne hule og lavet af plademessing som var loddet loddet sammen. Teoretisk set er disse uforgængelige, men der er set svømmere med vibrationsrevner ved siden af ​​beslaget. Det resulterede i, at de fyldtes med benzin og karburatoren svømmede over! Du kan godt lodde dem sammen igen, men pas på, alt benzin skal ud først. På dette tidspunkt havde svømmernålen en metallisk tætning, disse tætningssæder mister lejlighedsvis deres tæthed gennem årtier, dette tætningssæde kan dog restaureres med ventilslibepasta. Flyderen har en ydre diameter på 37 mm, en indvendig diameter på 15 mm og en tykkelse på 18 mm. Flydenålen er 3,1 mm kvadratisk og 10 mm lang.

– I midten kan man se efterfølgeren, som blev installeret fra midten af ​​1960’erne til slutningen af ​​1970’erne. Interessant nok er Bing-varenummeret ikke ændret og er stadig 35-217. svømmernålen er identisk med sin forgænger, men svømmeren er nu plastik, en slags fast skum, der ikke er hul indeni. Teoretisk kan dette ikke fylde indeni, men i praksis viser det sig, at dens opdrift i løbet af årtierne falder mere og mere, hvilket ikke resulterer i et pludseligt totalt svigt, men efterhånden giver flere og flere problemer med oversvømmende motorer. En reparation er ikke mulig her, svømmeren skal udskiftes. Svømmeren har en udvendig diameter på 37 mm og en tykkelse på 18 mm. Den er ikke længere ringformet, men U-formet. Indvendigt er U’et 17 mm bredt på det tykkeste sted og 10 mm bredt på det smalleste sted. Svømmernålen er identisk med sin forgænger, er 3,1 mm kvadratisk og 10 mm lang.

– Til højre kan du se den sidste version, den blev installeret fra slutningen af ​​70’erne. Bing-varenummeret for svømmeren er nu 35-218, varenummeret for den matchende flydernål er 47-032. Den vigtigste forbedring er en silikonespids foran på svømmernålen. Dette forsegler også pålideligt nålesæder, der ikke længere er så gode. Da denne silikonespids har en tendens til at sætte sig fast, fik svømmernålen en rille, hvormed den kan hænges i svømmeren. Denne forbindelse sikrer, at svømmernålen pålideligt trækkes ud af sit sæde, når det er nødvendigt. Til dette formål fik svømmerholderen en slids til svømmernålens rille. Derudover fik denne reviderede svømmer to “indløbsskråninger” i toppen, hvilket skulle forbedre brændstofstrømmen til dyserne. Svømmeren har en udvendig diameter på 37 mm og en tykkelse på 18 mm. Den er U-formet. Indvendigt er U’et 17 mm bredt på det tykkeste sted og 10 mm bredt på det smalleste sted. Svømmernålen er 3,1 mm kvadratisk og 12 mm lang.

Bing tilbyder ikke længere de to ældre varianter som reservedele. De anbefaler at konvertere de ældre modeller til de nye modeller med Silikone-spids for pålidelig drift.

Databladet på SRF modellerne på engelsk kan downloades HER
Databladet på SRF modellerne på Tysk kan downloades HER

Bing beregninger for atmosfæriske ændringer kan downloades HER 

Bing’s nummersystem på engelsk kan downloades HER
Bing’s nummersystem på tysk kan downloades HER

En komplet liste med alle karburatorerne som Kreidler brugte med bestykning etc. kan downloades som Excel fil HER

Her er funktionsbeskrivelsen fra Bing-databladet oversat til dansk.

Numrene i beskrivelsen referere til øverste tegning til højre herunder

Bing type SRF er en vertikal monteret horisontal gennemstrøms ”slide” karburator med et nåledyse kontrol og tomgangs system

På alle modellen er karburatoren monteret med en klemmeflange tilslutning samt en skrue (28), monteringsflangen indvendig er 16mm i diameter.
På indsugnings siden er karburatoren forsynet med en flange så den passer med en filterindsats til montage af et luftfilter.

Benzin forsynings system
Karburatorens svømmer (flyder) (18), består af plastmateriale med et metalhængsel monteret til dette. Den er placeret centralt under karburator centreret omkring hoveddysen (1), så karburatoren kan vippes meget i alle retninger uden at give problemer.

Svømmerens opgave er at holde brændstofniveauet i karburatorens svømmer- kammer (21) konstant.
Når den indstrømmende benzin har nået det specificerede niveau i svømmer-kammeret, hæves svømmeren monteret på stiften (19) så langt, at den presser svømmernålen (20) mod sædet på tilløbsventilen og afbryder brændstoftilførslen.

Efterhånden som motoren trækker brændstof fra karburatoren, falder brændstofniveauet i svømmer-kammeret (21) og dermed svømmeren, så flydernålen åbner indløbsventilen, og brændstof kan nu strømme ind fra tanken igen.

Svømmer-kammeret er dannet af svømmerskålen (21), som er fastgjort til karburatorhuset med et centralt gevind og tætnet mod det af tætningen (22). Brændstoftilførslen til karburatorhuset sker via slangemundstykket (23) med filteret (27) og tætning (26).

Rummet over brændstofniveauet er forbundet med den omgivende luft gennem et hul. Hvis denne ventilationsboring er tilstoppet, dannes en luftpude over brændstofniveauet, flyderen løftes ikke, og karburatoren løber over.

Svømmerens nåleventilen bruges sammen med svømmeren til at regulere brændstoftilførslen, men ikke som afspærringsventil, når motoren er standset.
De mindste fremmedlegemer kan blive aflejret mellem ventilsædet og nålespidsen og forhindre ventilen i at lukke helt.

Ved standsning af motoren skal brændstofhanen på tanken derfor altid være lukket.
Derudover er det nødvendigt at filtrere brændstoffet, før det kommer ind i karburatoren. 
Filteret bør vælges på en sådan kvalitet, at fremmedlegemer større end 0,1 mm adskilles, og brændstoftilførslen ikke hæmmes uacceptabelt.

Som en ekstra sikring kan messingfiltret (27) skubbes ind i slangemundstykket (23). Dette lille filter er dog ikke en erstatning for et fint filter med stort areal foran karburatoren.

Hoved reguleringssystem
Mængden af blanding, der suges ind af motoren og dermed dens ydeevne, reguleres af tværsnittet i karburatorens venturi, som udløses af gasspjældet (3), dette spjæld løftes af et kabel mod kraften fra returfjederen (7). Luftstrømmen skaber et vakuum i karburatorens venturi, som suger brændstof ud af svømmer-huset gennem dyse systemet.
Mængden af brændstof, der trækkes ind ved højeste gasposition, altså ved fuld gas, bestemmes af størrelsen på  hoveddysen (1) som skrues ind i nåledysen (2).

I mellem området, dvs. når gasspjældet er mellem en og tre fjerdedele af dets fulde bevægelse, kræves der mindre brændstof end ved fuld gas. Brændstofstrømmen til venturien drosles derfor ned med en dysenål (også kaldet nålen) (4), som er forbundet med gasspjældet (3) og dykker ned i nåledysen (2).
Afhængig af dimensionerne af den flade kegle i den nederste ende af dysenålen, frigøres et større eller mindre ringformet mellemrum mellem dysenålen og nåledysens mundstykke.

Til finjustering kan nålen i gasspjældet fastgøres i fire forskellige højdepositioner (nålepositioner), der ligesom keglen på dysenålen har indflydelse på mængden af indsuget brændstof.
En højere nåleposition resulterer i et større ringformet mellemrum i nåledysen, som tillader mere brændstof at passere igennem og omvendt. “Nåleposition 2” betyder, at dysenålen hæftes ind i klemskiven (5) i det anden hak ovenfra.

Over klemmeskiven (5) er skiven (6), som er understøttet i gasspjældet som via fjederen (7) virker på gasspjældet. klemmeskiven (5) kan bevæge sig frit mellem gasspjældet og skiven (6), så dysenålen kan svinge uhindret under drift.

Hvis gasspjældet (8) ikke er åbent, og især når motoren går i tomgang, påvirker undersiden af gasspjældet også mængden af afgivet brændstof til motoren.
Denne udformning kan være i form af en cylindrisk udskæring, en filterside udskæring eller en rille, der fører til motorsiden. En række forskellige formede gasspjæld er tilgængelige til at justere karburatoren.

Når motoren går i tomgang, er gasspjældet lukket så langt ned, at det rører gasspjældets justeringsskrue (16). Tomgangshastigheden kan ændres med denne skrue. Rotation med uret giver højere tomgangshastighed, rotation mod uret en  lavere tomgangshastighed. Gasspjældets justeringsskrue (16) er sikret mod at løsne sig med fjederen (17).

Karburatoren lukkes foroven med topdæksel pakningen (8) og topladen (9), som er fastgjort med to skruer (10). Kabelspillet justeres med justeringsskruen (11) og kontramøtrikken (12). Kabelspillet skal være cirka 2 til 3 mm i tomgang. Gummigennemføringen (13) tjener til at tætne justeringsskruen mod kabelhuset. I særlige tilfælde kan gaskablet afbøjes ved hjælp af rørbøjningen (14), som er sikret med kontramøtrikken (15).

Jump startere
BING-karburatoren af SRC-typen kan være designet med to forskellige starthjælpemidler:

Tipper
Inden start ved lave temperaturer kan Tipper’en (29) bruges til at presse svømmeren mod fjederen (30) under brændstofniveauet i svømmerhætten, så der kan strømme mere brændstof ind, end der kræves til normal drift.

Den må kun “duppes”, indtil der kommer brændstof ud af svømmerhusets ventilations hul.

Luftspjæld
Luftspjældet (Choker) (32) styres af gasspjældet (3) og trykstiften (33) som går i indgreb i sin øvre ende og stikker ud af karburatoren gennem et hul i dækpladen (9). Inden start skubbes luftspjældet ned af trykstiften og lukker karburatorpassagen foran gasspjældet. Ved starten forbliver gashåndtaget i laveste position.

Når gasspjældet (3) løftes efter at motoren er startet, tager det luftspjældet (32) med sig efter blot et par millimeter, helt op til fuld gas, spændefjederen  i dækpladen (9) går her i indgreb i rillen på trykstiften (33)

Exploden view med numre fra databladet
Snit tegning med numre fra databladet
Bing 1/14/99