Kreidler.dk

OMDREJNINGSTÆLLER

På denne side finder du uddybende information omkring de 4 forskellige omdrejningstællere som blev produceret af VDO til Kreidler.
Du vil også finde de elektriske diagrammer for hver af modellerne samt deres funktion, fejlfinding og hvordan disse kan kalibreres.
Der er også en gennemgang af de 4 polede og 6 polede svinghjul der sammen med spolerne i tændingssystemet giver både energi til det elektriske system men også elektriske pulser til omdrejningstællerne

Dette er den første model  omdrejningstæller der kom på markedet i 1974 – 1977.
Den kom i 2 varianter:
En til 8.000 RPM (omdrejninger i minuttet) som blev tilført 16.000 perioder i minuttet fra tændings systemet.
En til 12.000 RPM som blev tilført 24.000 perioder i minuttet fra tændings systemet, dette har et svinghjul med 4 magneter

Dette er den anden model omdrejningstæller der kom på markedet i 1977.
Den kom også i 2 varianter:
En til 8.000 RPM (omdrejninger i minuttet) som blev tilført 16.000 perioder i minuttet fra tændings systemet.
En til 12.000 RPM som blev tilført 24.000 perioder i minuttet fra tændings systemet, dette har et svinghjul med 4 magneter

Dette er den trejde model omdrejningstæller der kom på markedet i 1978.
Den kom også i 2 varianter:
En til 8.000 RPM (omdrejninger i minuttet) som blev tilført 16.000 perioder i minuttet fra tændings systemet.
En til 12.000 RPM som blev tilført 24.000 perioder i minuttet fra tændings systemet, dette har et svinghjul med 4 magneter

Dette er den fjerde model omdrejningstæller der kom på markedet i 1978.
Den kom kun i 1 variant:
En til 12.000 RPM som blev tilført 36.000 perioder i minuttet fra tændings systemet, dette har et svinghjul med 6 magneter

8.000 RPM 4 polet model
12.000 RPM 4 poleet model
12.000 RPM 4 polet model
12.000 RPM 6 polet model

Når man kigger på de 4 modeller er der bortset fra farven grøn på modellerne fra 1977 og frem, er der en forskel i selve opbygningen som ses tydeligt fra 1977 modellerne hvor teksten i bunden af glasset ændret, endvidere er der en lige nål på drejespoleinstrumentet mens den gamle type drejespoleinstrument har en bukket nål, mere om opbygning og funktion herunder.

Elektronikken i og omkring  omdrejningstællerene

I generatoren, også kaldet tændings systemet, her er der et roterende svinghjul med enten 4 eller 6 magneter, der rotere omkring en eller flere spoler.
Dette generere en AC spænding på nominel 6 volt fra spolerne i tændings systemet samt et antal perioder pr. omdrejning.
Antallet af perioder afhænger af hvor mange magneter der er på svinghjulet, det kigger vi på herunder.

Svinghjul og Perioder

4 polet svinghjul, Foto: mriisj, Kreidler.dk
6 polet svinghjul, Foto: mriisj, Kreidler.dk

Som vi kan se herover på billedet til venstre er der et svinghjul med 4 magneter der er arrangeret som 2 nordpol og 2 sydpol magneter, dette svinghjul kan generere 2 perioder på en omdrejning, en positiv halvperiode når magten der er polariseret nord passere spolen og en negativ halvperiode når magten der er polariseret syd passere spolen, dette giver med 2 sæt magneret tilsammen 2 perioder.
Dette svinghjul blev benyttet i alle platinstyret tændingssystemer fra Bosch og de første MHKZ tændingssystemer.

På billedet herover til højre er der et svinghjul med 6 magneter der er arrangeret som 3 nordpol og 3 sydpol magneter, dette svinghjul kan generere 3 perioder på en omdrejning, en positiv halvperiode når magten der er polariseret nord passere spolen og en negativ halvperiode når magten der er polariseret syd passere spolen, dette giver med 3 sæt magneter tilsammen 3 perioder.
Dette svinghjul blev benyttet i alle nye MHKZ tændingssystemer samt Ducati tændingssystemer.

Herunder ser vi forløbet af AC (Alternate Current) spændingen:
Vi ser at 1 periode tilsammen består af en positiv spænding og en negativ spænding, det er disse perioder der sendes til omdrejningstælleren.

Fra Perioder til Hertz

RPM (Revolution Per Minute) betyder omdrejninger i minuttet, det er det vi ønsker udlæst på vores omdrejningstællere.

Vores omdrejningstællere er udviklet til at nålen skal pege på det antal omdrejninger som motoren har i minuttet, dette sker ved at et givet antal perioder i minuttet (PPM) tilføres tælleren, disse periode bliver omsat fra en AC spænding til en DC spænding inde i instrumentet, denne DC spænding bliver så tilført et drejespole instrument med viser der så viser RPM på instrumentet.

Vi har, for at kalibrere vores omdrejningstæller, behov for at vide hvor mange omdrejninger i sekundet motoren kører.
Vi kan så omregne de pulser (PPM) vi får fra svinghjulet til Hertz (Hz) med formlen: perioder i minuttet divideret med 60 sekunder (PPM/60) = Hz

Omdrejningstæller til 8.000 RPM:
Denne har med 2 perioder pr. omdrejning = 16.000 PPM ved fuldt udslag, vi dividere de 16.000 PPM med 60 sekunder får vi så 266 Hz.
Omdrejningstæller til 12.000 RPM:
Denne har med 2 perioder pr. omdrejning = 24.000 PPM ved fuldt udslag, vi dividere de 24.000 PPM med 60 sekunder får vi så 400 Hz.
Omdrejningstæller til 12.000 RPM:
Denne har med 3 perioder pr. omdrejning = 36.000 PPM ved fuldt udslag, vi dividere de 36.000 PPM med 60 sekunder får vi så 600 Hz.

TABEL 1

Kalibrering

Kalibrering af omdrejningstællerne er ret lige til men det kræver lidt måleinstrumenter, der er flere forskellige metoder at løse dette på, den billigste er ved at købe et multimeter der også kan fungere som tonegenerator ved at sende en firkant puls ud fra 0 Hz og op til 1000 Hz, dette kan et AN8008 multimeter, dette kan så tilsluttes en lille audio forstærker (TDA2050), så signalet kan blive stort nok til at udstyre omdrejningstælleren, alt dette kan købes på eBay for små penge.

Man tilslutter udgangen af multimeteret til indgangen af forstærkeren på Audio In, man tilslutter så 12-15 volt DC til Power IN og Speaker out udgangen går så til omdrejningstælleren, Speaker + går til 59, den gule ledning og Speaker – går til 59 stel, den brune ledning.

Man drejer så knappen på multimeteret helt til højre hvor der er indikeret firkant pulser med gult, herefter trykker man på den gule knap for at få forskellig frekvens i Hz ud til tælleren.

På dette link kan man se i YouTube hvordan det fungere: https://www.youtube.com

Ideen til dette er lånt af MOTELEK, en teknisk side af Ewald Rosner med meget teknisk information, siden kan findes her: https://www.motelek.net/allgemein/   

Herunder ses de elektriske forbindelser.

Herunder ser vi et mere professionelt setup til kalibrering af omdrejningstællere, dette setup bruger vi på Kreidler.dk
Herover ses indstillingen på den positive halvperiode som giver 6 volt peak, dette giver samlet 12 volt peak-peak som kan ses på det sidste billedet til højre på oscilloskopet.
Herover ser vi den indstillede frekvens 200 Hz, dette giver en visning på et 24.000 perioder instrument med fuld udlæsning på 12.000 RPM, 6.000 RPM
Dette passer med tabel 1.
Herover ses firkant pulsen på oscilloskopet som tilføres omdrejningstælleren, på udlæsningen kan også ses frekvensen og peak-peak spændingen.

Justering / kalibrering af instrumentet

Til venstre ses bunden af en af de ældre omdrejningstællere.
Ved det lille hul ved den røde ring kan omdrejningstælleren justeres.

Justeringen foregår ved at man bruger en lille skruetrækker med lige kærv, denne stikkes ned i hullet og fanger det lille potentiometer der sidder inde i omdrejningstælleren, ved at dreje skruetrækkeren med eller mod uret kan man indstille udslaget på viseren.

På en 12.000 RPM omdrejningstæller tilføre man et firkantsignal med 200 Hz og 12 volt peak-peak, så justere man tælleren til 6.000 RPM på viser instrumentet, så er instrumentet kalibreret.

Da disse instrumenter ikke er et præcisions instrument vil visningen ikke være lineær i hele området.

Til venstre ses bunden af en omdrejningstællere med grønne tal.
Ved det lille hul ved den røde ring på siden af instrumentet kan omdrejningstælleren justeres.

Justeringen foregår ved at man bruger en lille skruetrækker med lige kærv, denne stikkes ned i hullet og fanger det lille potentiometer der sidder inde i omdrejningstælleren, ved at dreje skruetrækkeren med eller mod uret kan man indstille udslaget på viseren.

På en 12.000 RPM omdrejningstæller tilføre man et firkantsignal med 200 Hz og 12 volt peak-peak, så justere man tælleren til 6.000 RPM på viser instrumentet, så er instrumentet kalibreret.

Da disse instrumenter ikke er et præcisions instrument vil visningen ikke være lineær i hele området.

Elektronikken i 1974 – 12.000 RPM med hvide tal

Til højre ses diagrammet på omdrejningstæller med hvide tal og forkromet ring som kom på RS modellen i 1974
Påtrykket spænding: 0-35 Volt AC
Frekvens: 400 Hz
Visning : 0-12.000 RPM
Perioder: 0-24.000 PPM
Diagram af 12.000 RPM modellen med hvide tal, mriisj (Kreidler.dk)

Omdrejningstælleren virker ved at der påtrykkes en spænding fra lysspolen, denne spænding variere både i styrke (Volt) og i frekvens (Hz).

Da spændingen stiger med øget omdrejninger er der lavet et sikringskredsløb i indgangen, dette består af 2 sæt spændings begrænsere, ZD1 til ZD4 og R1 til R2. ZD1 og ZD2 begrænser spændingen til 10 volt med effekttabet over tabsmodstanden R1, ZD3 og ZD4 begrænser så spændingen yderligere til 5,6 volt med effekttabet over tabsmodstanden R2.
Signalet føres så videre til kondensator C1 som har to funktioner, den blokere for DC komponenter i signalet men videreføre AC komponenterne, endvidere fungere den som en  tabsfri modstand (reaktans) der variere med frekvensen.

Signalet går så til B1, den brokoblede ensretter, den laver AC spændingen om til DC spænding, så videreføre DC spændingen til drejespole instrumentet samt modstanden R3 og trimmepotentiometeret, disse sidder parallelt over drejespole instrumentet og leder en del af strømmen her til stel, trimmepotentiometeret bevirker at vi kan justere strømmen i dette kredsløb så vi får den ønskede visning på drejespole instrumentet ved en given spænding (og frekvens).

Komponent værdier til 12.000 RPM

R1: 270 Ohm 3 Watt
R2: 150 Ohm 1 Watt
R3: 470 Ohm ½ Watt
Trimmepotentiometer: 2200 Ohm (2K2)
C1: 220 Nannofarad 100 Volt
ZD1 – ZD2: Zenerdiode 10Volt, 2 Watt
ZD3 -ZD4: Zenerdiode 5.6 Volt, 1 Watt
B1: Diodebro B30 C50, 30 Volt 50 milliAmpere

Meter: Drejespole instrument 700 Ohm, 0.9 Volt, 1.3 milliampere

Print: Enkelsidet pertinax print

Foto: mriisj, Kreidler.dk
Foto: mriisj, Kreidler.dk
Foto: mriisj, Kreidler.dk

Elektronikken i 1975 – 8.000 RPM med hvide tal

Til højre ses diagrammet på omdrejningstæller med hvide tal og forkromet ring som kom på RMC modellen i 1975
Påtrykket spænding: 0-35 Volt AC
Frekvens: 266 Hz
Visning : 0-8.000 RPM
Perioder: 0-16.000 PPM
Diagram af 8.000 RPM modellen med hvide tal, mriisj (Kreidler.dk)

Omdrejningstælleren virker ved at der påtrykkes en spænding fra lysspolen, denne spænding variere både i styrke (Volt) og i frekvens (Hz).

Da spændingen stiger med øget omdrejninger er der lavet et sikringskredsløb i indgangen, dette består af 2 sæt spændings begrænsere, ZD1 til ZD4 og R1 til R2. ZD1 og ZD2 begrænser spændingen til 10 volt med effekttabet over tabsmodstanden R1, ZD3 og ZD4 begrænser så spændingen yderligere til 5,6 volt med effekttabet over tabsmodstanden R2.
Signalet føres så videre til kondensator C1 som har to funktioner, den blokere for DC komponenter i signalet men videreføre AC komponenterne, endvidere fungere den som en  tabsfri modstand (reaktans) der variere med frekvensen.

Signalet går så til B1, den brokoblede ensretter, den laver AC spændingen om til DC spænding, så videreføre DC spændingen til drejespole instrumentet samt modstanden R3 og trimmepotentiometeret, disse sidder parallelt over drejespole instrumentet og leder en del af strømmen her til stel, trimmepotentiometeret bevirker at vi kan justere strømmen i dette kredsløb så vi får den ønskede visning på drejespole instrumentet ved en given spænding (og frekvens).

Komponent værdier til 8.000 RPM

R1: 220 Ohm 3 Watt
R2: 150 Ohm 1 Watt
R3: 470 Ohm ½ Watt
Trimmepotentiometer: 2200 Ohm (2K2)
C1: 330 Nannofarad 100 Volt
ZD1 – ZD2: Zenerdiode 10Volt, 2 Watt
ZD3 -ZD4: Zenerdiode 5.6 Volt, 1 Watt
B1: Diodebro B30 C50, 30 Volt 50 milliAmpere

Meter: Drejespole instrument 700 Ohm, 0.9 Volt, 1.3 milliampere

Print: Enkelsidet pertinax print

Elektronikken i 1978 – 12.000 RPM med grønne tal

Til højre ses diagrammet på omdrejningstæller med grønne tal og sort ring som kom på RS og RMC modellen i 1978
Påtrykket spænding: 0-35 Volt AC
Frekvens: 600 Hz
Visning : 0-12.000 RPM
Perioder: 0-36.000 PPM
Diagram af 12.000 RPM modellen med grønne tal, mriisj (Kreidler.dk)

Omdrejningstælleren virker ved at der påtrykkes en spænding fra lysspolen, denne spænding variere både i styrke (Volt) og i frekvens (Hz).

Da spændingen stiger med øget omdrejninger er der lavet et sikringskredsløb i indgangen, dette består af  spændings begrænseren, ZD3 og ZD4 som begrænser spændingen til 5.6 volt med effekttabet over glødelampen “Lamp” som er en 30 Volt 50 mA glødelampe med en brændetid på minimum 20.000 timer.

Signaletalet føres så videre til kondensator C1 som har to funktioner, den blokere for DC komponenter i signalet men videreføre AC komponenterne, endvidere fungere den som en  tabsfri modstand (reaktans) der variere med frekvensen.

Signalet går så til B1, den brokoblede ensretter, den laver AC spændingen om til DC spænding, så videreføre DC spændingen til drejespole instrumentet samt modstanden R3 og trimmepotentiometeret, disse sidder parallelt over drejespole instrumentet og leder en del af strømmen her til stel, trimmepotentiometeret bevirker at vi kan justere strømmen i dette kredsløb så vi får den ønskede visning på drejespole instrumentet ved en given spænding (og frekvens).

Komponent værdier til 12.000 RPM

Lamp: 30 Volt, 50 milliamperre (mA)

R3: 470 Ohm ½ Watt
Trimmepotentiometer: 2200 Ohm (2K2)

C1: 390 Nannofarad 100 Volt

ZD3 -ZD4: Zenerdiode 5.6 Volt, 1 Watt
B1: Diodebro B30 C80, 30 Volt 80 milliAmpere

Meter: Drejespole instrument 700 Ohm, 0.9 Volt, 1.3 milliampere

Print: Enkelsidet pertinax print

Elektronikken i 1978 – 8.000 RPM med grønne tal

Til højre ses diagrammet på omdrejningstæller med grønne tal og sort ring som kom på RMC og MF 23 modellerne i 1978
Påtrykket spænding: 0-35 Volt AC
Frekvens: 400 Hz
Visning : 0-8.000 RPM
Perioder: 0-16.000 PPM
Diagram af 8.000 RPM modellen med grønne tal, mriisj (Kreidler.dk)

Omdrejningstælleren virker ved at der påtrykkes en spænding fra lysspolen, denne spænding variere både i styrke (Volt) og i frekvens (Hz).

Da spændingen stiger med øget omdrejninger er der lavet et sikringskredsløb i indgangen, dette består af  spændings begrænseren, ZD3 og ZD4 som begrænser spændingen til 5.6 volt med effekttabet over glødelampen “Lamp” som er en 30 Volt 50 mA glødelampe med en brændetid på minimum 20.000 timer.

Signaletalet føres så videre til kondensator C1 som har to funktioner, den blokere for DC komponenter i signalet men videreføre AC komponenterne, endvidere fungere den som en  tabsfri modstand (reaktans) der variere med frekvensen.

Signalet går så til B1, den brokoblede ensretter, den laver AC spændingen om til DC spænding, så videreføre DC spændingen til drejespole instrumentet samt modstanden R3 og trimmepotentiometeret, disse sidder parallelt over drejespole instrumentet og leder en del af strømmen her til stel, trimmepotentiometeret bevirker at vi kan justere strømmen i dette kredsløb så vi får den ønskede visning på drejespole instrumentet ved en given spænding (og frekvens).

Komponent værdier til 8.000 RPM

Lamp: 30 Volt, 50 milliamperre (mA)

R3: 470 Ohm ½ Watt
Trimmepotentiometer: 2200 Ohm (2K2)

C1: 330 Nannofarad 100 Volt

ZD3 -ZD4: Zenerdiode 5.6 Volt, 1 Watt
B1: Diodebro B30 C80, 30 Volt 80 milliAmpere

Meter: Drejespole instrument 700 Ohm, 0.9 Volt, 1.3 milliampere

Print: Enkelsidet pertinax print

Ny type drejespoleinstrument, mriisj (Kreidler.dk)
Nyt design 1978, mriisj (Kreidler.dk)
Foto mriisj (Kreidler.dk)

RPM – Reduceringsenhed til omdrejningstælleren

Til højre ses diagrammet på en reducerings enhed, den formål er at reducere visningen på omdrejnings tælleren hvis den viser for mange omdrejninger ved bru af f.eks. Kokusan 12V tændingssyem eller lignene
Påtrykket spænding: 0-30 Volt AC
Frekvens: 0-2000+ Hz
Visning : Justebar 0-12.000+ RPM med skiftekontakt SW1
Perioder: kan bruges på både 16.000, 24.000 og 36.000 PPM
Diagram af en RPM rduceringsenhed, mriisj (Kreidler.dk)

Tilsluninger:
Fra tændingssystemet
1: Input fra tændingssystem (rød ledning)
2: stel fra tændingssystem (grøn ledning)
Udgang til omdrejningstælleren:
3: Udgang + til terminal 59 (rød ledning)
4: Udgang – til terminal 31 (grøn ledning)

Ved for meget udslag / visning på omdrejningstælleren f.eks. ved brug af nye moderne tændingsanlæg som Kokusan eller HPI kan denne enhed tilsluttes mellem tændings systemet og omdrejnings tælleren.

Denne enhed kan kun reducere udlæsningen på omdrejningstælleren.

Virkemåde: Da spændingen stiger med øget omdrejninger er der lavet et sikringskredsløb i indgangen, dette består af  spændings begrænseren, ZD1 og ZD2 (1N4734) som begrænser spændingen til 5.6 volt med effekttabet over tabsmodstanden R1 og PTC-thermisteren TH1.
PTC-Thermisteren i dette kredsløb øger modstanden ved øget strøm, dette sikre imod for høj spænding i kredsløbet, der kan brænde R1 og Zener dioderne af.

Signalet føres så videre til kondensator omskifteren SW1 og videre til Kondensator banken C1 til C5, disse blokere for DC komponenter i signalet men videreføre AC komponenterne, men vigtigst fungere kondensatorerne som en  tabsfri modstand (reaktans) der variere med frekvensen.

Man kan så stille alle omskifter på on enkeltvis eller flere on i parralel til den ønskede visning på omdrejningstælleren opnås

Komponent værdier

R1: 100 Ohm 3 Watt

TH1: PTC-Themister 80V, 56 Watt

Sw1: Omskifter

C1: 22 nanoFarad (nF)
C2: 47 nanoFarad (nF)
C3: 100 nanoFarad (nF)
C4: 220 nanoFarad (nF)
C5: 470 nanoFarad (nF)

ZD1: Zenerdiode 5.6Volt, 1Watt (1N4734)
ZD2: Zenerdiode 5.6 Volt, 1 Watt (1N4734)

Print: Enkelsidet glasfiber print

Lidt billeder fra værkstedet